Fórum kvality28. - 29. 5. 2019 ŽilinaEfektívne riadenie procesov kvalityRegistrácia

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Na Fóre kvality vystúpia

Juraj Šeleng - IPA SlovakiaJuraj ŠelengŠpecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA SLOVAKIA, s.r.o.
ZNÍŽENIE NEPODARKOVOSTI PRODUKTOV - BUSBAROV. V terajšej firme MTA bol vedúci procesnej kvality a teraz sa venuje zlepšovacím projektom kvality. Študoval na ekonomickej fakulte so zameraním na manažérske systémy. Profesne sa kvalite venuje od 2012, začínal ako inžinier kvality pre zákazníka v strojárskej automotive firme, neskôr v elektrotechnickej firme taktiež ako inžinier kvality pre zákazníka a neskôr ako vedúci inžinierov kvality.
Gabriela Dominiková - IPA SlovakiaGabriela DominikováQuality manager, ROBERTSHAW SK LIMITED o.z.
TRANSFER - PRESUN PODNIKU OČAMI KVALITÁRA. V spoločnosti Robertshaw, zaoberajúcej sa montážou dosiek plošných spojov a elektronických zostáv pre domáce spotrebiče, pracuje od r. 2005 postupne na pozíciách Black Belt, Continuous Improvement Manager a ostatných sedem rokov ako Vedúci útvaru kvality. Prvotné praktické znalosti z oblasti analýz a skúmania procesných chýb vyústili do efektívneho vedenia a riadenia činností a firemných procesov tak, aby v čo najväčšej miere podporili a zabezpečili kvalitu výrobného procesu a finálnych výrobkov. Projekty zlepšovania orientuje na minimalizáciu nákladov a plnenie požiadaviek zákazníkov a tretích strán.
Václav Havlásek - IPA SlovakiaVáclav HavlásekRiaditeľ kvality, Tawesco s.r.o.
KONTROLA KVALITY VÝROBY AKO SLUŽBA V CLOUDE PRI VÝROBE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ. Špecialista v oblasti riadenia kvality vo výrobných procesoch s viac ako 30 ročnou praxou v automobilovom priemysle v Českej republike. Do roku 2004 vykonával činnosť vedúceho riadenia kvality v spoločnosti TATRA Kopřivnice. Od roku 2005 zastáva pozíciu riaditeľa kvality a vyššieho zváračského dozoru v spoločnosti Tawesco, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou lisovacích nástrojov, lisovaných a zváraných dielov pre automotive segment a aj pre poľnohospodársky a lesnícky priemysel spoločnosti John Deere.
Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakIPA Slovakia, s.r.o.
ČO JE VLASTNE KVALITA? PREPOJENIE INOVÁCIÍ, DIZAJNU A KVALITY V PROCESOCH. Zaoberá sa inováciami a spájaním ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity. Napísal niekoľko kníh a píše blogy na www.kosturiak.com.
Jaroslav Crkoň - IPA SlovakiaJaroslav CrkoňGenerálny riaditeľ, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
KVALITA RIADENIA PODNIKU - ZO STRATY DO ZISKU. Vo svojej 45 ročnej praxi pracoval v rôznych firmách, napr. Gumárne 1. mája, a podnikal. V súčasnosti sa venuje vedeniu štátneho podniku Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch ako riaditeľ. Od jeho nástupu v septembri 2012 sa dostal podnik z krachu do zisku za necelé 3 mesiace. Zmeny naštartoval za pomoci ľudí, ktorí s ním spolupracovali. Kamaráti o ňom hovoria: „Ty nie si žiadny manažérsky pasák, ty sa to snažíš prebudovávať od základov!“ Neznáša krízových manažérov, ktorí krízu neriešia, ale ešte viac prehlbujú. Podľa neho nestačí len zapchať diery a začať šetriť, ale prebudovať podnik od základov a dať práci zmysel.
Lukáš Petlach - IPA SlovakiaLukáš PetlachProduction quality leader, stoba Precizní Technika s.r.o.
ZNÍŽENIE INTERNEJ ZMÄTKOVITOSTI REDUKCIOU NETESNÝCH ČASTÍ OCV SEAT. V oblasti kvality pracuje takmer 20 rokov, z toho 12 rokov v automotive. Pracoval v spoločnostiach IFE CZ, Quaprotek, Roscomac, stoba Precizní Technika.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováKouč a lektor, IPA Slovakia, s.r.o.
AKO VÁM EQ MÔŽE SKVALITNIŤ VAŠU PRÁCU. Počas 20 ročnej praxe sa venuje oblastiam rozvoja komunikácie, spolupráce a firemnej kultúry. Pôsobí ako lektor a kouč rozvojových manažérskych aktivít v mnohých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Branislav Balint - IPA SlovakiaBranislav BalintKonzultant a projektový manažér, CleverSoft, s.r.o.
KONTROLA KVALITY VÝROBY AKO SLUŽBA V CLOUDE PRI VÝROBE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ. Konzultant a projektový manažér s viac ako 17 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch verejná správa, utility, automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT na manažérskej pozícii, kde sa zameriava na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností a Priemysel 4.0.
Rudolf Klenkovič - IPA SlovakiaRudolf KlenkovičŠpecialista pre procesy štíhlej výroby, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU V AUTOMOTIVE NÁSTROJMI LEAN SIX SIGMA. Do firmy BOGE nastúpil po krátkej skúsenosti v malej kórejskej firme, na pozíciu Normovač. Po roku bol priradený k technológovi štíhlej výroby ako jeho podpora, kde sa dva roky zdokonaľoval v štíhlej výrobe aktívnou implementáciou princípov. Aktuálne pracuje vo firme 5 rokov, z čoho posledné 2 roky zastáva funkciu medzinárodného špecialistu v oblasti Lean pre všetky závody BOGE po celom svete.

Napísali o konferencii

Veľmi dobré, som rada, že som prišla. Odnášam si celý zoznam inšpirácií.
Viera Balajová Quality Manager, ASPEL SLOVAKIA, s.r.o.
Konference splnila max. moje očekávaní. Obohatili mně zkušenosti jak přednášejícich, tak účastníků konference.
Tomáš Gociek , Slévárny Třinec, a.s.
Odchádzam s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii...
Peter Ďalog Manažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina