Fórum kvality29. - 30. 5. 2018, ŽilinaEfektívne riadenie procesov kvality

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti kvality, systémov manažérstva kvality, metrológie, noriem, ale aj praktických riešení nekvality metodikou Six Sigma a ďalšími nástrojmi.

Riadenie kvality
v Baťových závodoch

O svoje neoceniteľne životné i pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa počas druhého dňa podelia členovia klubu Absolventů Baťovy školy práce - Jan Viktora, Alois Láznička, Alois Langer a Sylva Knedlová. Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili.


"Baťa měl tvrdost, ale měl i sociální cítění a třebaže byl podnikatel, nabízel profit a zisk nejen sobě, ale každému spolupracovníkovi, jak on svým podřízeným zásadně říkal," doplňuje Jan Viktora, jeden z posledných žijúcich absolventov Baťovej školy práce.

Rečníci Fóra kvality

Martin Blažek - IPA SlovakiaMartin BlažekRiaditeľ odboru organizácie a procesného riadenia, Tatra banka, a.s.
Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Košiciach pracoval na rôznych výkonných a neskôr manažérskych pozíciách v rámci retailovej siete. Po takmer šiestich rokoch na pozícii riaditeľa regionálnej siete pobočiek posilnil ako biznis gestor projektový tím, ktorého úlohou bolo zredizajnovať proces konzultovania a schvaľovania retailových úverov. Po nasadení projektu do živej prevádzky sa stal riaditeľom odboru organizácie a procesného riadenia, kde zodpovedá za zavádzanie procesného riadenia a systému kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom LSS nástrojov do štruktúr banky. Do oblastí zodpovedností jeho odboru patrí taktiež metodika vybraných spracovateľských procesov a oblasť data quality.
Igor Boháč - IPA SlovakiaIgor BoháčVedúci výroby, Kuenz - SK, s.r.o.
Celý profesionálny život sa venuje strojárskym technológiám a zváraniu. Od roku 2000 vykonáva manažérske funkcie spojené s odbornou strojárskou prácou a personalistikou. 11 rokov je výrobným riaditeľom a hlavným zváracím inžinierom firmy Kuenz-SK v Kechneci, ktorá vyrába a montuje prekladiskové žeriavy a zvárané oceľové konštrukcie pre vodné elektrárne. V Kuenz-SK Kechnec pracuje 160 zamestnancov, predmetom činnosti firmy je malosériová projektová výroba.
Pavol Plevják - IPA SlovakiaPavol PlevjákCountry Manager / DQS-Auditor, DQS-Slovakia s.r.o.
Od svojich profesionálnych začiatkov v oblasti kvality sa plne venuje automobilovému priemyslu. Počas tohto obdobia prešiel rôznymi profesnými oblasťami, ako predstaviteľ pre kvalitu, školiteľ a konzultant až k certifikácií systémov manažérstva kvality podľa IATF 16 949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde bol častokrát svedkom dôkazu, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality a prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi.
Marek Polák - IPA SlovakiaMarek PolákVývojový inžinier, SENSODRIVE GmbH
Vývojový inžinier so špecializáciou na kybernetiku a robotiku. Počas práce na projektoch si osvojil prvky firemného vývojového procesu, ktorý sa sústreďuje na kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Tieto poznatky momentálne využíva aj pri riadení jemu zverených vývojových projektoch. Spoločnosť SENSODRIVE GmbH vznikla v roku 2003 ako spin-off z nemeckého centra pre letectvo a vesmír (nemecká obdoba americkej NASA). SENSODRIVE sa usiluje preniesť prelomové technológie z oblasti senzoriky, robotiky a haptiky z vedeckých inštitútov do priemyselných firiem. Na jednej strane sa zameriava na špecifický zákaznícky vývoj, na druhej strane vyvíja a vyrába vlastné inovatívne komponenty a produkty.
Vladimír Kollár - IPA SlovakiaVladimír KollárLean Six Sigma Master Black Belt, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
V prednáške sa bude venovať prierezu vývoja Six Sigma za uplynulé 3 roky. Do BOGE Elastmetall nastúpil v roku 2011 ako údržbár preventívnej údržby, postúpil na Servisného inžiniera (SAP) a od 2014 pracuje ako Inžinier analýzy nákladov. Jeho zodpovednosťou je vytváranie kalkulácií pracovných nákladov pre nové projekty podľa požiadaviek zákazníka. Zodpovedá za kalkulácie nových projektov pre zákazníkov, normovanie a LEAN projekty, procesné FMEA, CIP, layouty.
Štefaň Proň - IPA SlovakiaŠtefaň ProňKonateľ, Q-System, s.r.o.
Metrológii sa aktívne venuje už viac ako 15 rokov a berie ju ako druh sebarealizácie pri navrhovaní nových riešení pri meraniach a monitorovaniach priamo vo výrobe. Keďže je aj certifikačným audítorom pozná požiadavky noriem, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou dodávaných riešení, takže komplexnosť ponúkaného riešenia spočíva v dodaní produktu spĺňajúceho nielen funkčné požiadavky ale aj požiadavky predpisov, noriem a vyhlášok. Spoločnosť Q-System s.r.o. je spoločnosť s 10 ročnou históriou so zameraním na kvalitu v komplexnom ponímaní.
Ivan Nemeth - IPA SlovakiaIvan NemethPodpredseda predstavenstva a organizačno-personálny riaditeľ, SMZ, a. s. Jelšava
V podniku pracuje od roku 1983, od roku 1990 je personálnym riaditeľom. Od roku 1993, keď vznikol samostatný podnik SMZ, a.s. Jelšava, vybudoval systém personalistiky v podniku. Od roku 2006 sa venuje zavádzaniu tímovej práce a metodiky Six Sigma. V rámci Slovenskej banskej komory zastrešuje problematiku odborného vzdelávania a prípravy a zastupuje Slovenskú banskú komoru ako stavovskú organizáciu v príslušných odborných inštitúciách.
Edita Soláriková - IPA SlovakiaEdita SolárikováVrchná sestra na Urologickom oddelení, FNsP Žilina
Zároveň je členkou medzinárodných výskumných tímov, ktoré sa zaoberajú klinickými štúdiami v oblasti výskumu a skúšania nových liekov známych európskych i amerických farmaceutických spoločností, hlavne v oblasti onkologických liekov a nových antibiotík.

Moderátori konferencie

Peter Kormanec a Ján Burieta sú projektoví manažéri IPA Slovakia, ktorí sa venujú systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedli desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Pravidelne absolvujú študijné cesty v špičkových spoločnostiach v rámci Európy, USA a Japonska. Rečníkov na konferenciu veľmi poctivo vyberali a prechádzali s nimi prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Fórum bolo na vysokej úrovni. Zdieľanie jednotlivých názorov z rôznych oblastí mi otvorilo oči nielen v strojárstve, ale aj v iných segmentoch.
Juraj Mikuláš Manažér kvality, KONŠTRUKTA-TireTech a.s.
Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.
Veľmi dobré, som rada, že som prišla. Odnášam si celý zoznam inšpirácií.
Viera Balajová Quality Manager, ASPEL SLOVAKIA, s.r.o.

Partneri

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina