Fórum kvality29. - 30. 5. 2018, ŽilinaEfektívne riadenie procesov kvality

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti kvality, systémov manažérstva kvality, metrológie, noriem, ale aj praktických riešení nekvality metodikou Six Sigma a ďalšími nástrojmi.

Riadenie kvality
v Baťových závodoch

O svoje neoceniteľne životné i pracovné skúsenosti z prostredia dobových Baťových závodov a vtedajšieho riadenia kvality sa počas druhého dňa podelia členovia klubu Absolventů Baťovy školy práce - Jan Viktora, Alois Láznička, Alois Langer a Sylva Knedlová. Klub vznikol už pred 80. rokmi a stále združuje ľudí, ktorí zdieľajú a podporujú rovnaké hodnoty ako Tomáš Baťa, pričom mnohí na vlastnej koži túto skúsenosť zažili.


"Baťa měl tvrdost, ale měl i sociální cítění a třebaže byl podnikatel, nabízel profit a zisk nejen sobě, ale každému spolupracovníkovi, jak on svým podřízeným zásadně říkal," doplňuje Jan Viktora, jeden z posledných žijúcich absolventov Baťovej školy práce.

Rečníci Fóra kvality

Martin Blažek - IPA SlovakiaMartin BlažekRiaditeľ odboru organizácie a procesného riadenia, Tatra banka, a.s.
Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Košiciach pracoval na rôznych výkonných a neskôr manažérskych pozíciách v rámci retailovej siete. Po takmer šiestich rokoch na pozícii riaditeľa regionálnej siete pobočiek posilnil ako biznis gestor projektový tím, ktorého úlohou bolo zredizajnovať proces konzultovania a schvaľovania retailových úverov. Po nasadení projektu do živej prevádzky sa stal riaditeľom odboru organizácie a procesného riadenia, kde zodpovedá za zavádzanie procesného riadenia a systému kontinuálneho zlepšovania prostredníctvom LSS nástrojov do štruktúr banky. Do oblastí zodpovedností jeho odboru patrí taktiež metodika vybraných spracovateľských procesov a oblasť data quality.
Igor Boháč - IPA SlovakiaIgor BoháčVedúci výroby, Kuenz - SK, s.r.o.
Celý profesionálny život sa venuje strojárskym technológiám a zváraniu. Od roku 2000 vykonáva manažérske funkcie spojené s odbornou strojárskou prácou a personalistikou. 11 rokov je výrobným riaditeľom a hlavným zváracím inžinierom firmy Kuenz-SK v Kechneci, ktorá vyrába a montuje prekladiskové žeriavy a zvárané oceľové konštrukcie pre vodné elektrárne. V Kuenz-SK Kechnec pracuje 160 zamestnancov, predmetom činnosti firmy je malosériová projektová výroba.
Pavol Plevják - IPA SlovakiaPavol PlevjákCountry Manager / DQS-Auditor, DQS-Slovakia s.r.o.
Od svojich profesionálnych začiatkov v oblasti kvality sa plne venuje automobilovému priemyslu. Počas tohto obdobia prešiel rôznymi profesnými oblasťami, ako predstaviteľ pre kvalitu, školiteľ a konzultant až k certifikácií systémov manažérstva kvality podľa IATF 16 949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde bol častokrát svedkom dôkazu, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality a prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi.
Marek Polák - IPA SlovakiaMarek PolákVývojový inžinier, SENSODRIVE GmbH
Vývojový inžinier so špecializáciou na kybernetiku a robotiku. Počas práce na projektoch si osvojil prvky firemného vývojového procesu, ktorý sa sústreďuje na kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Tieto poznatky momentálne využíva aj pri riadení jemu zverených vývojových projektoch. Spoločnosť SENSODRIVE GmbH vznikla v roku 2003 ako spin-off z nemeckého centra pre letectvo a vesmír (nemecká obdoba americkej NASA). SENSODRIVE sa usiluje preniesť prelomové technológie z oblasti senzoriky, robotiky a haptiky z vedeckých inštitútov do priemyselných firiem. Na jednej strane sa zameriava na špecifický zákaznícky vývoj, na druhej strane vyvíja a vyrába vlastné inovatívne komponenty a produkty.
Vladimír Kollár - IPA SlovakiaVladimír KollárLean Six Sigma Master Black Belt, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
V prednáške sa bude venovať prierezu vývoja Six Sigma za uplynulé 3 roky. Do BOGE Elastmetall nastúpil v roku 2011 ako údržbár preventívnej údržby, postúpil na Servisného inžiniera (SAP) a od 2014 pracuje ako Inžinier analýzy nákladov. Jeho zodpovednosťou je vytváranie kalkulácií pracovných nákladov pre nové projekty podľa požiadaviek zákazníka. Zodpovedá za kalkulácie nových projektov pre zákazníkov, normovanie a LEAN projekty, procesné FMEA, CIP, layouty.
Štefaň Proň - IPA SlovakiaŠtefaň ProňKonateľ, Q-System, s.r.o.
Metrológii sa aktívne venuje už viac ako 15 rokov a berie ju ako druh sebarealizácie pri navrhovaní nových riešení pri meraniach a monitorovaniach priamo vo výrobe. Keďže je aj certifikačným audítorom pozná požiadavky noriem, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou dodávaných riešení, takže komplexnosť ponúkaného riešenia spočíva v dodaní produktu spĺňajúceho nielen funkčné požiadavky ale aj požiadavky predpisov, noriem a vyhlášok. Spoločnosť Q-System s.r.o. je spoločnosť s 10 ročnou históriou so zameraním na kvalitu v komplexnom ponímaní.
Ivan Nemeth - IPA SlovakiaIvan NemethPodpredseda predstavenstva a organizačno-personálny riaditeľ, SMZ, a. s. Jelšava
V podniku pracuje od roku 1983, od roku 1990 je personálnym riaditeľom. Od roku 1993, keď vznikol samostatný podnik SMZ, a.s. Jelšava, vybudoval systém personalistiky v podniku. Od roku 2006 sa venuje zavádzaniu tímovej práce a metodiky Six Sigma. V rámci Slovenskej banskej komory zastrešuje problematiku odborného vzdelávania a prípravy a zastupuje Slovenskú banskú komoru ako stavovskú organizáciu v príslušných odborných inštitúciách.
Edita Soláriková - IPA SlovakiaEdita SolárikováVrchná sestra na Urologickom oddelení, FNsP Žilina
Zároveň je členkou medzinárodných výskumných tímov, ktoré sa zaoberajú klinickými štúdiami v oblasti výskumu a skúšania nových liekov známych európskych i amerických farmaceutických spoločností, hlavne v oblasti onkologických liekov a nových antibiotík.

Moderátori konferencie

Peter Kormanec a Ján Burieta sú projektoví manažéri IPA Slovakia, ktorí sa venujú systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedli desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Pravidelne absolvujú študijné cesty v špičkových spoločnostiach v rámci Európy, USA a Japonska. Rečníkov na konferenciu veľmi poctivo vyberali a prechádzali s nimi prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.
Fórum bolo na vysokej úrovni. Zdieľanie jednotlivých názorov z rôznych oblastí mi otvorilo oči nielen v strojárstve, ale aj v iných segmentoch.
Juraj Mikuláš Manažér kvality, KONŠTRUKTA-TireTech a.s.
Veľmi dobrý pocit z možnosti zdieľania diskusie s kolegami na tému kvality. Váha kvality ľudí a ich prínos v riešení problémov.
Jonáš Oldřich Vedoucí kvality, M.L.S. Holice, spol. s r. o.

Partneri

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina