2018     2017    

  1. Kvalita v malosériovej výrobe veľkorozmerných zváraných konštrukcií, Igor Boháč, Kuenz-SK, s.r.o.
  2. Prierez vývoja Six Sigma za uplynulé 3 roky, Vladimír Kollár, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
  3. Najčastejšie „chyby“ auditov, Štefan Proň, Q-System s.r.o.
  4. IATF 16949 požiadavky alebo ako sa to dá zvládnuť, Pavol Plevják, DQS-Slovakia, s.r.o.
  5. Dvakrát meraj a raz rež, Marek Polák, SENSODRIVE GmbH Mníchov
  6. LSS v procese poskytovania retailových úverov, Martin Blažek, Tatra Banka, a.s.
  7. Kvalita v personálnej práci, Ivan Nemeth, SMZ, a.s. Jelšava
  8. Kvalita života človeka po 40. roku, Edita Soláriková, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  9. Riadenie kvality v Baťových závodoch, Alois Langer, Jan Viktora, Alois Láznička a Sylva Knedlová, Klub absolventů Baťovy školy práce
  10. Panelová diskusia s prednášajúcimi