2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017    

2019

1. Transfer - presun podniku očami kvalitára, Gabriela Dominiková, ROBERTSHAW SK LIMITED, o.z.
2. Kvalita riadenia podniku - zo straty do zisku, Jaroslav Crkoň, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
3. Optimalizácia výrobného procesu v automotive nástrojmi Lean Six Sigma, Rudolf Klenkovič, Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
4. Ako Vám EQ môže skvalitniť Vašu prácu, Martina Jankolová, IPA Slovakia, s.r.o. 
5. Zníženie nepodarkovosti produktov - busbarov, Juraj Šeleng, MTA Slovakia, s.r.o.
6. Zníženie internej zmätkovitosti redukciou netesných častí OCV SEAT, Lukáš Petlach, stoba Precizní Technika, s.r.o.
7. Kontrola kvality výroby ako služba v cloude pri výrobe zváraných konštrukcií, Branislav Balint, CleverSoft, s.r.o.; Václav Havlásek, Tawesco, s.r.o.
8. Čo je vlastne kvalita?, Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
9. Moderovaná diskusia s rečníkmi