2018     2017    

  1. Kvalita v malosériovej výrobe veľkorozmerných zváraných konštrukcií, Igor Boháč, Kuenz-SK, s.r.o.
  2. Prierez vývoja Six Sigma za uplynulé 3 roky, Vladimír Kollár, BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.
  3. Najčastejšie „chyby“ auditov, Štefan Proň, Q-System s.r.o.
  4. IATF 16949 požiadavky alebo ako sa to dá zvládnuť, Pavol Plevják, DQS-Slovakia, s.r.o.
  5. Dvakrát meraj a raz rež, Marek Polák, SENSODRIVE GmbH Mníchov
  6. LSS v procese poskytovania retailových úverov, Martin Blažek, Tatra Banka, a.s.
  7. Kvalita v personálnej práci, Ivan Nemeth, SMZ, a.s. Jelšava
  8. Kvalita života človeka po 40. roku, Edita Soláriková, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
  9. Riadenie kvality v Baťových závodoch, Alois Langer, Jan Viktora, Alois Láznička a Sylva Knedlová, Klub absolventů Baťovy školy práce
  10. Panelová diskusia s prednášajúcimi

Program

1. Kvalita v línii praktických skúseností: PhDr. Peter Špiesz, MBA, MSc., konateľ, Böttcher Slovenská republika, s.r.o.
2. Systém kvality a jeho praktické využitie: Mgr. Petr Požár, konateľ, T Cert, s.r.o.
3. Zavádzanie Lean Six Sigma štruktúry v spoločnosti Boge Elastmetall Slovakia: Ing. Róbert Marek, vedúci tímu priemyselného inžinierstva, Vladimír Kollár, inžinier analýzy nákladov, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
4. Riadenie aktivít oddelenia kvality v automobilovom priemysle: Ing. Tomáš Kúsek, manažér kvality, COAVIS Slovakia s.r.o.
5. Konfirmácia meracej a monitorovacej techniky so začlenením do QMS: Ing. Štefan Proň, konateľ, Q-System s.r.o.
6. Kvalita a Industry 4.0: Ing. Michal Čierny, riaditeľ kvality, Matador Automotive Vráble, a.s.
7. Optimalizácia kontroly kvality s využitím 3D merania zameraná na produktivitu: Ing. Zdenko Guniš, aplikačný špecialista, Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
8. Zavádzanie NQE v spoločnosti: Ing. Marek Grolmus, vedúci oddelenia – QPK, Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o
9. Budovanie a optimalizácia konceptov riadenia kvality - Problémy, prekážky a možnosti zlepšovania kvality produktov: Moderovaná diskusia s prednášajúcimi