06.06.2023     07.06.2023    

06.06.2023

08:00 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie 5. ročníka konferencie

Ján Burieta, moderátor konferencie
09:15 - 10:00

Digitalizácia procesov riadenia kvality v spoločnosti Franke Slovakia s využitím moderných technológií


• Digitálna transformácia v oblasti kontroly kvality vyrábaných produktov v medzinárodnej spoločnosti Franke a prínos riešenia
• Web aplikácia s prístupom pre manažérov a inšpektorov kvality
• Plne digitalizovaný proces od tvorby plánu až po prehľady a notifikácie
Branislav Bálint, CLEVERSOFT a Viera Strelcová, Franke Slovakia
10:00 - 10:45

QRQC ako súčasť 7 pilierov kvality


• Predstavenie výrobného procesu spoločnosti
• Prezentácia systému kvality založeného na 7 pilieroch kvality: PRVÝ OK DIEL– POKA YOKE – SAMOKONTROLA – FINÁLNA KONTROLA/DOČASNÝ FIREWALL – ČERVENÝ BOX – DENNÁ KOMUNIKÁCIA KVALITY – QRQC
• Definovanie chyby a iniciovanie nápravných opatrení prostredníctvom QRQC → tzv. metodiky rýchlej odozvy ako operatívneho nástroja pre sledovanie a riešenie aktuálneho trendu konkrétnych úloh
Lenka Sobčáková, Nobel Automotive Slovakia
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

Využitie vibroakustiky v oblasti End of Line Testingu a Nedeštruktívneho testovania


• Globálne trendy ovplyvňujúce výrobu v oblasti automotive a ich dôsledky na kontrolu kvality
• Odpoveď SIEMENSu na tieto trendy - Systém Simcenter Anovis
• Ako náš zákazník znížil podiel nekvality vo výrobe a osobné náklady implementáciou automatizovaného systému na objektívne meranie hluku a vibrácií
• Zabudovaná robustnosť a spoľahlivosť
• Navrhnutý na integráciu do EoL testovacích stavov
Tomáš Jánošík, TechSim Engineering
12:00 - 12:45

Znižovanie odpadovosti nastrihaného materiálu metodikou Six Sigma


• Znižovanie odpadovosti vstupného materiálu vo fáze strihania, delenia
• Hľadanie a odstraňovanie koreňových príčin poškodzovania strižných nástrojov
• Zvyšovanie efektivity pracovných procesov elemininovaním plytvaní a odbúravaním prekážok v práci
• Štandardizácia a vizualizácia pracovných procesov
• Zvyšovanie BOZP zamestnancov
Peter Ďalog, ERNSTPROFIL
12:45 - 13:45

Spoločný obed

13:45 - 14:30

Digitálna transformácia a jej implikácie na systémy kvality


• Ako dobre zavedené výrobné systémy - v mojom prípade IL6S - spolu s kultúrou a hodnotami firmy Frankly Covey vytvárajú prostredie pre automatizáciu s vplyvom na systém kvality
• Ukážka projektov zo zavádzania AGV/kolaboratívnych robotov
• Digitalizácia vzhľadom na zabezpečený zber dát - cez PLC-OPC-IOT MS Azure a ERP. Rozpoviem priportu digitalizácie pre lights off manufacturing ako aj systém kvality.
Martin Hric, IA4DC
14:30 - 15:15

/Ne/riadenie kvality v projektoch


• Aký je rozdiel medzi líniovým riadením a riadením projektov?
• Ako je projektovými manažérmi chápaná kvalita a prečo v projektoch meriame dve kvality?
• Prečo vôbec projekty vznikajú a podľa čoho posudzujeme ich úspech či neúspech?
• Čo to pre nás znamená a čo s tým môžeme robiť?
Petr Všetečka, GARANT PARTNER PLUS
15:15 - 15:45

Prestávka na kávu a networking

15:45 - 17:30

Workshopy


• Design z pohľadu kvality
Workshop o tom, ako designovať produkty, procesy s väčším ohľadom na kvalitu nielen produktu, ale aj výroby, montáže, používania, likvidácie.
• Používanie metód a nástrojov kvality v praxi
Zistime spoločne, prečo nie sú nástroje a metódy stále bežným štandardom používaným vo firmách
• Nové úlohy a požiadavky na kvalitára
Čo sa mení v práci kvalitára? Aké činnosti vykonáva a bude vykonávať v blízkej budúcnosti?
17:30 - 18:30

Prestávka na ubytovanie

18:30 - 22:00

Večerný raut a networking

07.06.2023

08:30 - 09:15

10 rokov úsilia k úplnej digitalizácii zberu a riadenia dát spojených s kvalitou v Mobis Slovakia


• Benefity a úskalia projektov digitalizácie
• Predpokladané naklády spojené s projektom digitalizácie
• Integrácia procesov dát kvality
• Reálne príklady a vizualizácie aplikácií
• Zhodnotenie usilia, skutocných nakladov, reálneho prínosu
Milan Vojtek, Mobis Slovakia
09:15 - 10:00

Design profilu kvalitného pracovníka


• Charakteristiky dnešného kvalitného pracovníka
• Vzdelávacie aktivity počas celého života
• Zdieľanie skúseností a vzájomné učenie sa
Martina Jankolová, IPA Slovakia
10:00 - 10:45

Kvalita 4.0 a digitalizácia výrobných procesov a postupov


• Prvky kvality 4.0, ktoré využívame dnes v produkcii
• Digitalizácia výrobných pracovísk na zvýšenie kvality procesu
• Digitálne kvality alerty a samo-tréning operátorov v digitálnom pracovisku
• Výhody a nevýhody digitálnej dokumentácie na pracovisku
Lukáš Knap, Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
10:45 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 12:00

Moderovaná diskusia s rečníkmi


• Diskusia na základe otázok od účastníkov
12:00 - 12:30

Prestávka na občerstvenie a následný presun na exkurzie

13:00 - 15:00

Exkurzia vo firme KIA Slovakia

13:00 - 15:00

Exkurzia vo firme ADIENT Slovakia, o.z. Žilina

13:00 - 15:00

Exkurzia vo firme Mobis Slovakia

Zmena programu vyhradená.