Utorok 28. 05. 2019

08:30 - 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:15

Otvorenie

Moderátor Fóra kvality, Ján Burieta, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách.
Ján Burieta, IPA Slovakia, s.r.o.
09:15 - 10:00

TRANSFER - PRESUN PODNIKU OČAMI KVALITÁRA


• Prečo miestny transfer-presun podniku?
• Prínosy a nedostatky transferu.
• Chyby transferu.
• Dopady chýb na výsledky firmy s ohľadom na kvalitatívne KPIs.

V spoločnosti ROBERTSHAW SK LIMITED, zaoberajúcej sa montážou dosiek plošných spojov a elektronických zostáv pre domáce spotrebiče, pracuje od r. 2005 postupne na pozíciách Black Belt, Continuous Improvement Manager a ostatných sedem rokov ako Vedúci útvaru kvality. Projekty zlepšovania orientuje na minimalizáciu nákladov a plnenie požiadaviek zákazníkov a tretích strán.
Gabriela Dominiková, ROBERTSHAW SK LIMITED o.z.
10:00 - 10:45

KVALITA RIADENIA PODNIKU - ZO STRATY DO ZISKU

Od nástupu Jaroslava Crkoňa v septembri 2012 sa dostal podnik z krachu do zisku za necelé 3 mesiace. Zmeny naštartoval za pomoci ľudí, ktorí s ním spolupracovali. Vo svojej 45 ročnej praxi pracoval v rôznych firmách, napr. Gumárne 1. mája, a podnikal. V súčasnosti sa venuje vedeniu štátneho podniku Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch ako riaditeľ.
Jaroslav Crkoň, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 12:00

OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU V AUTOMOTIVE NÁSTROJMI LEAN SIX SIGMA

Projekt zameraný na optimalizáciu problémového procesu jednoduchého zalisovania dielu, skracovanie priebežnej doby, odstránenie čakania a overprocessingu vo výrobe, znižovanie medzioperačných zásob, zníženie opráv a zvýšenie kvality, prostredníctvom nástrojov a metodiky Lean Six Sigma.

Rudolf Klenkovič pracuje vo firme 5 rokov, z čoho posledné 2 roky zastáva funkciu medzinárodného špecialistu v oblasti Lean pre všetky závody BOGE po celom svete.
Rudolf Klenkovič, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
12:00 - 12:45

AKO VÁM EQ MÔŽE SKVALITNIŤ VAŠU PRÁCU

Porozumieť svojim vlastným emóciám a emóciám druhých je základom správnej orientácie nielen v osobnom, ale i v pracovnom živote.

Počas 20 ročnej praxe sa Martina Jankolová venuje oblastiam rozvoja komunikácie, spolupráce a firemnej kultúry. Pôsobí ako lektor a kouč rozvojových manažérskych aktivít v mnohých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Martina Jankolová, IPA Slovakia, s.r.o.
12:45 - 13:45

Spoločný obed

13:45 - 14:30

ZNÍŽENIE NEPODARKOVOSTI PRODUKTOV - BUSBAROV


• Zavedenie elektronického SPC.
• Prepojenosť Cp a Cpk s PPM.
• Vzájomný vzťah s MSA ukázaný v praxi.

Vo firme MTA bol Juraj Šeleng vedúci procesnej kvality a teraz sa venuje zlepšovacím projektom kvality. Profesne sa kvalite venuje od 2012, začínal ako inžinier kvality pre zákazníka v strojárskej automotive firme, neskôr v elektrotechnickej firme taktiež ako inžinier kvality pre zákazníka a neskôr ako vedúci inžinierov kvality.
Juraj Šeleng, MTA Slovakia, s.r.o.
14:30 - 15:15

ZNÍŽENIE INTERNEJ ZMÄTKOVITOSTI REDUKCIOU NETESNÝCH ČASTÍ OCV SEAT


• Redukcia netesných častí OCV Seat 726. Ide vlastne o zníženie interných nepodarkov. Zákazník chce 100%-nú skúšku funkčnosti čiže 100%-nú skúšku tesnosti.
• Seat 726 je názov dielu, na ktorom spoločnosť riešila 6Sigma projekt, je to jeden z niekoľkých dielov v benzínovom čerpadle GDI.

Lukáš Petlach pracuje v oblasti kvality takmer 20 rokov, z toho 12 rokov v automotive. Pracoval v spoločnostiach IFE CZ, Quaprotek, Roscomac, stoba Precizní Technika.
Lukáš Petlach, stoba Precizní Technika s.r.o.
15:15 - 15:45

Prestávka na kávu a networking

15:45 - 16:30

KONTROLA KVALITY VÝROBY AKO SLUŽBA V CLOUDE PRI VÝROBE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ


• Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality výroby v spoločnosti Tawesco CZ, ktorá vyrába zvárané konštrukcie pre John Deere DE.
• Medzi požiadavkami bola príprava a zavedenie metodiky kontroly kvality, nastavenie procesov a systému pre digitálny zber dát, ich vyhodnotenie a okamžitý reporting pre všetky zúčastnené strany.
• Výsledok: Rapídne zlepšenie kvality za pár mesiacov s nastavením pre dlhodobú udržateľnosť.

Branislav Balint je konzultant a projektový manažér s viac ako 17 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch verejná správa, utility, automotive a výroba.
Branislav Balint, CleverSoft , s.r.o.
Václav Havlásek je špecialista v oblasti riadenia kvality vo výrobných procesoch s viac ako 30 ročnou praxou v automobilovom priemysle v Českej republike.
Václav Havlásek, Tawesco s.r.o.
16:30 - 17:15

ČO JE VLASTNE KVALITA?

Mnohé ukazovatele „kvality“, ktoré sa sledujú vo firmách, sú ukazovateľmi procesnej nekvality, napr. reklamácie, PPM, percento nepodarkov, a i. Kvalita vzniká už pri analýze zákazníckych potrieb a ich prenesení do inovácie, vývoja výrobkov ale aj služieb zákazníkovi. V príspevku bude prezentovaný širší pohľad na vytváranie kvality v celom podnikateľskom modeli.
Ján Košturiak, IPA Slovakia, s.r.o.
17:15 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa a networking

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

Streda 29. 05. 2019

09:00 - 11:00

Moderovaná diskusia s rečníkmi


• Kvalita z pohľadu inovácií a dizajnu.
• Zlepšovanie kvality pomocou Six Sigma.
• Budúcnosť kvality: komunikácia, trendy, cloudové riešenia.
• A ďalšie témy podľa otázok účastníkov.
11:00 - 11:15

Ukončenie konferencie

Ján Burieta, IPA Slovakia, s.r.o.