Program 20.09.2022

08:15 - 09:00

Registrácia účastníkov

Doprajte si kávu, čaj pred začiatkom akcie a spoznajte prvých účastníkov.
09:00 - 09:10

Otvorenie

Moderátor Fóra kvality, ktoré organizuje od prvého ročníka v roku 2017.
Ján Burieta, IPA Slovakia, s.r.o.
09:10 - 09:50

Zavedenie automatického zberu dát celkovej nekvality - COPQ - z liniek montáže a vstrekolisov


• Zmena manuálneho zberu dát na automatický import a export dát pre pravidelný reporting s cieľom získať dáta pre analýzy dôvodov odpadu s vyjadrením v eurách.
• Zobrazenie straty miezd v MTA Slovakia kvôli nepodarkom a nastavenie interaktívneho vyhodnocovania týchto strát so zobrazením podľa projektov a staníc. K tomu je potrebná celková zmena doterajšieho systému.
• Ukáže sa nám, že explicitné náklady môžu byť aj vyššie ako strata samotného materiálu a tieto náklady sme doteraz v spojitosti COPQ nevideli.
Juraj Šeleng, Špecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA Slovakia
09:50 - 10:30

Znižovanie scrapu a zvýšenie dostupnosti linky Sprinter VS30


• Definícia Six Sigma projektu - cieľ, časový rámec, financie, ...
• Získanie konkrétnych merateľných faktov o procese.
• Analýza získaných dát a súvislosti s riešeným problémom.
• Návrh nápravných opatrení a ich testovanie.
• Zavedenie účinných opatrení do praxe, nastavenie procesu a kontrola dodržiavania.
Mária Chrástová, Koordinátor zlepšovania, LEONI Wiring Systems Slovakia
10:30 - 11:00

Prestávka na kávu a networking

11:00 - 11:20

Aplikácie počítačovej tomografie CT


• Príspevok prezentuje rôznorodé oblasti aplikácií, kde je úspešne použiteľná počítačová tomografia CT.
Juraj Vagovský, Product Sales Manager X-ray/CT, Carl Zeiss Slovakia
11:20 - 11:40

Kontrola materiálových vlastností v aditívnej výrobe


• Porovnanie metód pre určovanie kvality a analýza materiálov pre aditívnu výrobu
• Využitie svetelnej mikroskopie pre analýzy materiálov pre aditívnu výrobu, analýza veľkosti častíc, povrchové charakteristiky, analýza porozity
• Využitie softvéru na analýzu daných vlastností, korelatívna mikroskopia
• Rozmerová a povrchová inšpekcia kvality, analýza drsnosti povrchov, analýza rozmerov CMM, 3D Scanning, CT a X-ray.
Vladimír Kokarda, Sales representative, Carl Zeiss Slovakia
11:40 - 12:20

Zvládanie rastúceho tlaku na zmenu v kvalite fungovania pracovníkov vo firmách


• Faktory a ukazovatele spôsobujúce tlak na zmenu vo fungovaní ľudí v súčasnosti
• Dôležitosť práce s potenciálom a talentami ľudí
• Efektívne metódy zdolávania tlaku
• Tipy a triky z praxe
Martina Jankolová, Lektroka, koučka, IPA Slovakia
12:20 - 13:20

Spoločný obed

13:20 - 14:00

Kontrola pracovného postupu - cesta k zabezpečeniu požadovanej kvality


• Kontrola pracovného postupu pri montáži
• Zdroje chybovosti a riešenie pre ich elimináciu
• Komunikácia s externými zariadeniami
• Odstránenie papierovej dokumentácie
• Finálne označenie výrobku
Miroslav Tománek, Obchodný riaditeľ, Bartech Slovakia
14:00 - 14:20

Komplexná kontrola kvality riadená umelou inteligenciou

Spolu so svojím tímom vyvíjajú unikátne riešenie pre komplexnú kontrolu kvality výrobkov s využitím AI a hlbokého učenia
Martin Hriško, predseda predstavenstva 24 VISION a.s.
14:20 - 14:40

Digitálna transformácia v procesnej kvalite


• Digitálna transformácia vo výrobných firmách
• Kompetencie pre digitalizáciu
• Praktické aplikácie v procesnej kvalite
Miroslav Marek, Poradca manažmentu a projektový manažér, New Dimension, s.r.o.
14:40 - 15:00

Prestávka na kávu a networking

15:00 - 15:40

Od kopírovania ku kvalite a inováciám – pohľady z Číny

V Číne je ohromujúca rýchlosť zmien – rýchle rozhodovanie, rýchla realizácia, rýchle učenia sa, kopírovanie. Napriek rýchlym zmenám sa Číňania neponáhľajú – svoju stratégiu rozvoja budujú postupne v premyslených etapách – sedemročné cykly rozvoja vo firme Haier, postupné expanzia Huawei, CRRC a ďalších. Čína už nie je krajinou, ktorej rozvoj je postavený na kopírovaní a lacnej pracovnej sile – investuje do digitálnych technológií, životného prostredia, elektromobility, technológií zdieľania, umelej inteligencie, robotiky a automatizácie, dopravných technológií, priemyselného dizajnu a pod.
Ján Košturiak, Líder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia
15:40 - 17:00

Workshopy v skupinách

1. Kvalita človeka budúcnosti
Človek ako manipulant je čoraz menej postačujúci pre výrobné podniky. Workshop o tom, aký význam má pre človeka neustále vzdelávanie a rozvoj.
2. Kvalitné inovácie kvalitných produktov
Zistite, či inovujete správne s ohľadom na kvalitu výroby / výrobku. Tipy a triky nielen od účastníkov, ale aj z ďalekej Číny.
3. Výrobný proces so "100%" kvalitou
Je možné dosiahnuť vysokú kvalitu procesu už pri návrhu? Alebo je to len nekonečné úsilie o dokonalosť?
17:00 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa alebo pokračovanie v diskusii

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

Program 21.09.2022

09:00 - 09:40

Redukcia nadváhy baleného produktu metodikou Six Sigma


• Projekt riešený v rámci Six Sigma Green belt školenia
• Príklady použitia DMAIC prístupu v praxi
• Výsledky, prínosy a zavedenie ich udržateľnosti po ukončení projektu
Lucia Očovská, CI Coordinator, Cloetta Slovakia
09:40 - 10:20

Kvalitná jazyková škola rastie spolu so svojimi ľuďmi


• V tomto príspevku ponúkam príbeh o tom, ako učiteľka angličtiny založila jazykovú školu na zelenej lúke a v priebehu rokov z nej vybudovala etablovanú vzdelávaciu inštitúciu doma i v zahraničí.
• Podelím sa o svoje výšky i pády, významné ocenenia i takmer fatálne zlyhania. Poukážem na potrebu kontinuálneho rozvoja podnikateľa a pracovného prostredia vzdelávacej organizácie s dôrazom na zabezpečenie kontinuálneho vylepšovania kvality a pridanej hodnoty jej výkonov.
• Zároveň svojim príspevkom priblížim kľúčový prínos zo štúdia na Podnikateľskej univerzite v rokoch 2017-2019, tak pre mňa ako i celú našu spoločnosť.
Jana Chynoradská, Riaditeľka, Harmony Academy
10:20 - 10:50

Prestávka

10:50 - 12:30

Moderovaná diskusia s rečníkmi

• Meranie a vyhodnocovanie kvality
• Náklady na nekvalitu ako zdroj úspor
• Zlepšovanie kvality pomocou metód, napr. FMEA, Six Sigma, APQP
• Kvalita ľudí vs. kvalita výroby a výrobku
• Kvalita a inovácie
• A ďalšie témy podľa otázok účastníkov
12:30 - 13:30

Prestávka a presun na exkurziu

13:30 - 15:00

EXKURZIA VO FIRME KIA SLOVAKIA

Zmena programu vyhradená.