Program sa pripravuje

08:15 - 09:00

Registrácia účastníkov

Doprajte si kávu, čaj pred začiatkom akcie a spoznajte prvých účastníkov.
09:00 - 09:15

Otvorenie

Moderátor Fóra kvality, ktoré organizuje od prvého ročníka v roku 2017.
Ján Burieta, IPA Slovakia, s.r.o.
09:15 - 10:00

Zvýšenie kvality na procese zvárania hliníkových podblatníkov

Prednáška, skúsenosti a tipy z projektu, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality dielov na zváraní, zlepšenie On Time Delivery, zníženie počtu reklamácií a nákladov na špeciálnu dopravu.

Róbert Tóth ma 10-ročné skúsenosti ako vedúci výroby a operations v automotive sektore. Vedie projekty Six Sigma zamerané na znižovanie nákladov a uspokojenie potrieb zákazníka.
Róbert Tóth, Lean & Safety Manager, Neuman Aluminium Services Slovakia
10:00 - 10:45

Zavedenie automatického zberu dát celkovej nekvality - COPQ - z liniek montáže a vstrekolisov

Zmena manuálneho zberu dát na automatický import a export dát pre pravidelný reporting s cieľom získať dáta pre analýzy dôvodov odpadu s vyjadrením v eurách. Zobrazenie straty miezd v MTA Slovakia kvôli nepodarkom a nastavenie interaktívneho vyhodnocovania týchto strát so zobrazením podľa projektov a staníc. K tomu je potrebná celková zmena doterajšieho systému. Ukáže sa nám, že explicitné náklady môžu byť aj vyššie ako strata samotného materiálu a tieto náklady sme doteraz v spojitosti COPQ nevideli.

Profesne sa Juraj Šeleng kvalite venuje od 2012, začínal ako inžinier kvality pre zákazníka v strojárskej automotive firme, neskôr v elektrotechnickej firme taktiež ako inžinier kvality pre zákazníka a neskôr ako vedúci inžinierov kvality.
Juraj Šeleng, Špecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA Slovakia
10:45 - 11:15

Prestávka na kávu a networking

11:15 - 11:35

Aplikácie počítačovej tomografie CT

Príspevok prezentuje rôznorodé oblasti aplikácií, kde je úspešne použiteľná počítačová tomografia CT.

Juraj Vagovský začínal ako zodpovedný za metrológiu v strojárskej firme. V spoločnosti Carl Zeiss Slovakia pracoval najskôr ako aplikačný inžinier pre technológiu priemyselnej počítačovej tomografie CT. Skúsenosti z tejto oblasti teraz využíva ako produktový manažér pre X-ray/CT aplikácie a produkty spoločnosti Carl Zeiss v Slovenskej a Českej republike.
Juraj Vagovský, Product Sales Manager X-ray/CT, Carl Zeiss Slovakia
11:35 - 12:00

Analýza povrchových vrstiev pomocou elektrónovej mikroskopie

Príspevok sa bude zaoberať analýzou adhézie, štruktúry a zloženia DLC, Diamond Like Carbon, materiálov pomocou elektrónovej mikroskopie.

Po ukončení doktorandského štúdia na University College London strávil dva roky na Univerzite v Osake ako JSPS fellow, kde sa venoval materiálovému výskumu. Po návrate z Japonska pracoval 5 rokov vo výskumnom cetre automotive v Londýne na vývoji materiálov.
Martin Martiš, Product Sales Manager Industrial Microscopy, Carl Zeiss Slovakia
12:00 - 12:45

Harmonizovaná FMEA – novinky a zmeny vo FMEA podľa AIAG & VDA

V minulom roku sa realizovala veľká zmena FMEA. Zjednotili sa metodiky AIAG & VDA. Zmena prináša hlbšiu analýzu výrobného procesu alebo designu produktu, rizikové číslo RPN sa nahrádza AP, Action Priority, kladie sa väčší dôraz na prevenciu, do formulára sa pridávajú nové stĺpce, väčší dôraz na tímovosť FMEA a pod.

Špecializuje sa na oblasť kvality a zlepšovanie prostredníctvom Six Sigma. Realizuje pravidelné školenia a projekty na témy: FMEA, Global 8D reporty, APQP, PPAP, 7/7 Quality Tools, MSA, SPC, LPA, QFD, DMAIC a pod. Okrem kvality sa zaoberá aj témami Štíhlej výroby.
Ján Burieta, Projektový manažér, lektor a kouč, IPA Slovakia
12:45 - 13:45

Spoločný obed

13:45 - 14:30

Podpora výrobného procesu pri zvýšenej miere absencie vo výrobnom procese použitím metodológie Six Sigma

Absencie vo výrobe, HR podpora výrobného procesu pri zvýšených absenciách, HR & Lean

Andrea Hajníková získala bohaté skúsenosti v rámci výroby, výrobných a logistických procesov pred vstupom do oblasti ľudských zdrojov. V rámci zodpovednosti za personálne oddelenie, ale ja oddelenie bezpečnosti, pracuje so skúseným tímom odborníkov, kde veria, že fungujúce ľudské zdroje, aktívna práca vo výrobe, podpora procesov a fungujúce systémy sú základom pre rast, vzdelávanie a najmä stabilizáciu zamestnancov.
Andrea Hajníková, Personálna riaditeľka, Kongsberg Automotive, Vráble
14:30 - 15:15

Od kopírovania ku kvalite a inováciám – pohľady z Číny

V Číne je ohromujúca rýchlosť zmien – rýchle rozhodovanie, rýchla realizácia, rýchle učenia sa, kopírovanie. Napriek rýchlym zmenám sa Číňania neponáhľajú – svoju stratégiu rozvoja budujú postupne v premyslených etapách – sedemročné cykly rozvoja vo firme Haier, postupné expanzia Huawei, CRRC a ďalších. Čína už nie je krajinou, ktorej rozvoj je postavený na kopírovaní a lacnej pracovnej sile – investuje do digitálnych technológií, životného prostredia, elektromobility, technológií zdieľania, umelej inteligencie, robotiky a automatizácie, dopravných technológií, priemyselného dizajnu a pod.

Ján Košturiak realizuje projekty v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Zaoberá sa spájaním ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity.
Ján Košturiak, Líder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia
15:15 - 15:45

Prestávka na kávu a networking

15:45 - 17:15

Workshopy

1. FMEA – riziko realizácie vs. riziko chýb
FMEA nie je len vyplnený formulár, ktorý náhodou niekde stiahnete z internetu pred auditom. Workshop o tom, ako správne realizovať FMEA.

2. Kvalitné inovácie kvalitných produktov
Zistite, či inovujete správne s ohľadom na kvalitu výroby / výrobku. Tipy a triky nielen od účastníkov, ale aj z ďalekej Číny.
17:15 - 18:00

Prestávka na ubytovanie sa alebo pokračovanie v diskusii

18:00 - 22:00

Večerný program s rautom

09:00 - 09:45

Kontrola pracovného postupu - cesta k zabezpečeniu požadovanej kvality

• Kontrola pracovného postupu pri montáži
• Zdroje chybovosti a riešenie pre ich elimináciu
• Komunikácia s externými zariadeniami
• Odstránenie papierovej dokumentácie
• Finálne označenie výrobku

Miroslav Tománek sa venuje problematike sledovania výroby a zberu dát z výroby s využitím automatickej identifikácie - čiarové kódy, RFID technológia... Má viac ako 13-ročné skúsenosti s implementáciou riešení pre zákazníkov z oblasti AUTOMOTIVE - strojársky a plastikársky priemysel - na pozícii vedúceho projektov.
Miroslav Tománek, Obchodný riaditeľ, Bartech Slovakia
11:00 - 11:15

Kvalitná - jazyková - škola rastie spolu so svojimi ľuďmi

V tomto príspevku ponúkam príbeh o tom, ako učiteľka angličtiny založila jazykovú školu na zelenej lúke a v priebehu rokov z nej vybudovala etablovanú vzdelávaciu inštitúciu doma i v zahraničí. Podelím sa o svoje výšky i pády, významné ocenenia i takmer fatálne zlyhania. Poukážem na potrebu kontinuálneho rozvoja podnikateľa a pracovného prostredia vzdelávacej organizácie s dôrazom na zabezpečenie kontinuálneho vylepšovania kvality a pridanej hodnoty jej výkonov. Zároveň svojim príspevkom priblížim kľúčový prínos zo štúdia na Podnikateľskej univerzite v rokoch 2017-2019, tak pre mňa ako i celú našu spoločnosť.

V roku 2010 iniciovala zrod myšlienky Learn&Lead a na tejto medzinárodnej ceste rozvoja seba, svojho tímu, ako aj prostredia organizácie/školy sa jej podarilo inšpirovať mnohých, ktorí sa ku nej postupne pridávajú. Dennodennou prácou napĺňa víziu rozvoja prostredia jazykovej školy pre zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok jej učiteľov a lektorov s priamym zameraním sa na aktuálne potreby a spokojnosť svojich klientov.
Jana Chynoradská, Riaditeľka, Harmony Academy
11:15 - 11:30

Prestávka

11:30 - 12:00

Moderovaná diskusia s rečníkmi

• Meranie a vyhodnocovanie kvality
• Náklady na nekvalitu ako zdroj úspor
• Zlepšovanie kvality pomocou metód, napr. FMEA, Six Sigma, APQP
• Kvalita ľudí vs. kvalita výroby a výrobku
• Kvalita a inovácie
• A ďalšie témy podľa otázok účastníkov

Zmena programu vyhradená.