Fórum kvality06. - 07. 06. 2023, ŽilinaKonferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

MOTTO 5. ROČNÍKA KONFERENCIE:

„Dizajn produktu a procesu ako tvorca kvality“
 

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.

Postupne vám predstavujeme rečníkov 5. ročníka...

Branislav Bálint - IPA SlovakiaBranislav BálintKonateľ, CleverSoft, s.r.o.
Branislav je konzultant a manažér s 20 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT, kde sa zameriava najmä na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností.
Viera Strelcová - IPA SlovakiaViera StrelcováQuality assurance manager, Franke Slovakia s.r.o.
Od roku 2017 pôsobí ako manažér zabezpečovania kvality a procesov v spoločnosti Franke Slovakia, ktorá vyrába kuchynské drezy z kompozitného materiálu - Fragranite a Tectonite. Začínala pred 20 rokmi na pozícii technológ, následne 15 rokov vykonávala prácu manažéra výroby, kde bola zodpovedná za riadenie výrobného procesu, kvality, údržby, za udržiavanie SMK ISO 9001 a vykonávanie interných auditov.
Peter Ďalog - IPA SlovakiaPeter ĎalogManažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pracovné skúsenosti počas svojej 25 ročnej praxe získaval v rôznych profesiách a odvetviach, tak na Slovensku, ako i v zahraničí. Pôsobil v obchode a službách, v skladovom hospodárstve aj logistike. Od roku 2014 pracuje v strojárskom priemysle ako manažér kvality, v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Ernstprofil, pôsobiacej v oblasti výroby za studena valcovaných profilov pre nábytkársky a stavebný sektor. Petrovov náplňou práce je okrem kontroly a riadenia procesov kvality aj implementácia inovatívnych technológií, zaškoľovanie zamestnancov v oblasti kvality, reporting, reklamácie, interné audity, IT podpora... Po náročnom pracovnom týždni si rád vyvetrá hlavu v prírode počas turistiky či výletu na slovenské hrady a zámky.
Lenka Sobčáková - IPA SlovakiaLenka SobčákováManažér kvality, Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Po 9 ročných pracovných skúsenostiach v doprave jej štart do veľkého sveta plánovania, koordinácie, vyhodnocovania, inovácií a tímovej medzinárodnej spolupráce umožnil rok 2011, kedy sa stala členkou tímu spoločnosti Nobel automotive ako Senior Quality Customer. Od roku 2018 reprezentuje spoločnosť ako manažér kvality. Kvalita a jej riadenie je obrovský živý organizmus, ktorý ju podnecuje neustále sa učiť nové veci. Odmenou je pocit zadosťučinenia z dobre vykonanej práce, o čom svedčia rok čo rok zlepšujúce sa ukazovatele kvality, akými sú PPM či sledovanie spokojnosti zákazníka, ako aj pozitívne výsledky z externých aj interných auditov. Aktívny relax, umenie a kultúra ju dokážu nadchnúť a dodať potrebný životný elán a energiu.
Petr Všetečka - IPA SlovakiaPetr VšetečkaVýkonný riaditeľ, GARANT PARTNER PLUS
Petr je autorom metódy „Projektového myslenia“ publikovanej v anglicko-slovenskej knihe Project Thinking Body of Knowledge - PTBOK™ Guide. Zakladateľ značky ProjektoveRiadenie.SK, výkonný riaditeľ spoločnosti GARANT PARTNER PLUS a certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA® Level B. Srdcom učiteľ - lektor s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou, z toho 17 rokov v oblasti projektového riadenia. Držiteľ najvyššieho certifikátu IPMA® pre lektorov projektového riadenia IPMA® CCT Level A a večný optimista.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.
Celkový dojem z konferencie je veľmi dobrý. Priniesla veľa zaujímavých myšlienok, ktoré budú použiteľné do praxe v našej spoločnosti.
Ivan Mojto , HF NaJUS, a.s.
Konference splnila max. moje očekávaní. Obohatili mně zkušenosti jak přednášejícich, tak účastníků konference.
Tomáš Gociek , Slévárny Třinec, a.s.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina