Fórum kvality a Six Sigma06. - 07. 06. 2023, ŽilinaKonferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

MOTTO 5. ROČNÍKA KONFERENCIE:

„Digitalizácia v kvalite a dizajn produktu a procesu ako tvorca kvality“
 

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, digitalizáciou, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.
Konferencia sa koná pravidelne od roku 2017.

Rečníci 5. ročníka...

Branislav Bálint - IPA SlovakiaBranislav BálintKonateľ, CleverSoft, s.r.o.
Branislav je konzultant a manažér s 20 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT, kde sa zameriava najmä na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností.
Viera Strelcová - IPA SlovakiaViera StrelcováQuality assurance manager, Franke Slovakia s.r.o.
Od roku 2017 pôsobí ako manažér zabezpečovania kvality a procesov v spoločnosti Franke Slovakia, ktorá vyrába kuchynské drezy z kompozitného materiálu - Fragranite a Tectonite. Začínala pred 20 rokmi na pozícii technológ, následne 15 rokov vykonávala prácu manažéra výroby, kde bola zodpovedná za riadenie výrobného procesu, kvality, údržby, za udržiavanie SMK ISO 9001 a vykonávanie interných auditov.
Peter Ďalog - IPA SlovakiaPeter ĎalogManažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pracovné skúsenosti počas svojej 25 ročnej praxe získaval v rôznych profesiách a odvetviach, tak na Slovensku, ako i v zahraničí. Pôsobil v obchode a službách, v skladovom hospodárstve aj logistike. Od roku 2014 pracuje v strojárskom priemysle ako manažér kvality, v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Ernstprofil, pôsobiacej v oblasti výroby za studena valcovaných profilov pre nábytkársky a stavebný sektor. Petrovov náplňou práce je okrem kontroly a riadenia procesov kvality aj implementácia inovatívnych technológií, zaškoľovanie zamestnancov v oblasti kvality, reporting, reklamácie, interné audity, IT podpora... Po náročnom pracovnom týždni si rád vyvetrá hlavu v prírode počas turistiky či výletu na slovenské hrady a zámky.
Lenka Sobčáková - IPA SlovakiaLenka SobčákováManažér kvality, Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Po 9 ročných pracovných skúsenostiach v doprave jej štart do veľkého sveta plánovania, koordinácie, vyhodnocovania, inovácií a tímovej medzinárodnej spolupráce umožnil rok 2011, kedy sa stala členkou tímu spoločnosti Nobel automotive ako Senior Quality Customer. Od roku 2018 reprezentuje spoločnosť ako manažér kvality. Kvalita a jej riadenie je obrovský živý organizmus, ktorý ju podnecuje neustále sa učiť nové veci. Odmenou je pocit zadosťučinenia z dobre vykonanej práce, o čom svedčia rok čo rok zlepšujúce sa ukazovatele kvality, akými sú PPM či sledovanie spokojnosti zákazníka, ako aj pozitívne výsledky z externých aj interných auditov. Aktívny relax, umenie a kultúra ju dokážu nadchnúť a dodať potrebný životný elán a energiu.
Petr Všetečka - IPA SlovakiaPetr VšetečkaVýkonný riaditeľ, GARANT PARTNER PLUS
Petr je autorom metódy „Projektového myslenia“ publikovanej v anglicko-slovenskej knihe Project Thinking Body of Knowledge - PTBOK™ Guide. Zakladateľ značky ProjektoveRiadenie.SK, výkonný riaditeľ spoločnosti GARANT PARTNER PLUS a certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA® Level B. Srdcom učiteľ - lektor s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou, z toho 17 rokov v oblasti projektového riadenia. Držiteľ najvyššieho certifikátu IPMA® pre lektorov projektového riadenia IPMA® CCT Level A a večný optimista.
Martin Hric - IPA SlovakiaMartin HricConsultant Freelancer, IA4DC
• 2023 – Consultant freelancer v oblasti digitálnej transformácie FMCG závodov
• 2019 – 2022 Senior Director Automation Mondelez EU
- Programový riaditeľ pre zavádzanie kolaboratívnej robotiky a AGV v Mondelez EU
- Člen tímu na zavádzanie Digitalizácie Mondelez EU - IOT MS Azure Architektúra, Product owner pre Asset condition monitoring portal
• 2014 - 2019 Senior Director Manufacturing South & Central EU
- Leadership Operačného klastru - výrobné závody Bratislava/Atény, Szekesfehervar/Svoge potravinárske závody
- Zavázanie IL6S
- Zmena kultúry podla Franklin Covey
• 2005 – 2014 Director plant Bratislava
- Plant Leadership
- Zavádzanie ERP SAP
- Outsouricng klúčových operácií a vytváranie servisných centier
• 2001 – 2005 Manager plant Jacobs/Dadak Valašské Meziříčí
- Expanzia závodu
• 1994 – 2001 Procesný inžinier, Vedúci výroby
Tomáš Jánošík - IPA SlovakiaTomáš JánošíkSales Manager for Central Eastern Europe, TechSim Engineering s.r.o.
Tomáš pôsobí ako obchodný manažér partnera spoločnosti SIEMENS s 9 ročným pôsobením v oblasti automotive a aerospace. Je vedúcim technických projektov pre globálne spoločnosti ako Bosch, Porsche, Garrett. Pôvodom však inžiniersky designer a konštruktér so zameraním na aerodynamiku a kompozity. Je milovníkom cyklistiky a moto športu a všetkého, kde nájde dobrú a kvalitnú kávu.
Milan Vojtek - IPA SlovakiaMilan VojtekDivision manager, Mobis Slovakia
Milan Vojtek pôsobí na oddelení kvality 17 rokov. Začínal ako kvalitný inžinier, postupne spolu s firmou rástol až po dnešok, kedy v spoločnosti pracuje na pozícii Division manager. Zodpovedá za viaceré oddelenia kvality, ako aj oblasti rozvoja dodávateľov a celú radu procesov. Riadenie kvality vo firme s takto širokým výrobným portfóliom vníma ako veľmi zaujímavé, čo zároveň neustále prináša nové výzvy, ale aj nespočetné možnosti rozvoja firmy, produktov i seba samého. Tlak rýchleho nasledovania zmien, ako i tlak na neustále zlepšovanie ho núti rozmýšľať inak, ako je zaužívané.
Lukáš Knap - IPA SlovakiaLukáš KnapPOMS ENGINEER , Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
Je príkladom toho, že vytrvalosťou a húževnatosťou človek dokáže veľa, pokiaľ sa nevzdá a je ochotný na sebe pracovať. Svoju kariéru začal v októbri 2010 ako operátor výroby na výrobnej linke v automobilovom priemysle. Do troch mesiacov ovládal každú pracovnú pozíciu a stal sa teamlídrom. Po deviatich mesiacoch postúpil na pozíciu supervízor výroby junior a bol pri nábehu nového projektu. Následný prestup na pozíciu supervízor logistiky mu doplnil vzdelanie a pomohlo mu pochopiť princípy logistiky a logistických tokov. Po absolvovaní rôznych kurzov, stáží a školení prešiel na pozíciu procesného inžiniera a po roku sa stal projektovým lídrom a rozbiehal niekoľko úspešných projektov. Dnes pracuje ako priemyselný inžinier pre spoločnosť Plastic Omnium v Lozorne, ktorá je svetovým lídrom na výrobu plastových palivových systémov. Spoločne s manažmentom spoločnosti postupne zavádzajú prvky Industry 4.0 do výrobných a logistických procesov. Je nadšenec smart energy a fanúšik technológií, inovácií a virtuálneho sveta.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováLektorka, koučka, IPA Slovakia, s.r.o.
Martina má viac ako 23-ročnú prax v manažmente a riadení ľudských zdrojov. Podieľala sa na realizovaní mnohých personálnych auditov, výskumoch kvality ľudských zdrojov a poradenských projektoch. Pôsobí ako senior konzultant v oblasti rozvoja komunikácie, spolupráce, firemnej kultúry a organizácie. Je dlhoročnou lektorkou a koučkou rozvojových manažérskych aktivít. Energiu dobíja na turistických chodníkoch a bežkárskych tratiach.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Odchádzam s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii...
Peter Ďalog Manažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.
Ročníky konferencie hodnotím veľmi pozitívne. Pripravené boli na vysokej úrovni. Odnášam si mnoho inšpirácií do ďalšej práce.
Janka Ličková , CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina