Fórum kvality06. - 07. 06. 2023, ŽilinaKonferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

MOTTO 5. ROČNÍKA KONFERENCIE:

„Dizajn produktu a procesu ako tvorca kvality“
 

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.

Postupne vám predstavujeme rečníkov 5. ročníka...

Branislav Bálint - IPA SlovakiaBranislav BálintKonateľ, CleverSoft, s.r.o.
Branislav je konzultant a manažér s 20 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT, kde sa zameriava najmä na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností.
Viera Strelcová - IPA SlovakiaViera StrelcováQuality assurance manager, Franke Slovakia s.r.o.
Od roku 2017 pôsobí ako manažér zabezpečovania kvality a procesov v spoločnosti Franke Slovakia, ktorá vyrába kuchynské drezy z kompozitného materiálu - Fragranite a Tectonite. Začínala pred 20 rokmi na pozícii technológ, následne 15 rokov vykonávala prácu manažéra výroby, kde bola zodpovedná za riadenie výrobného procesu, kvality, údržby, za udržiavanie SMK ISO 9001 a vykonávanie interných auditov.
Peter Ďalog - IPA SlovakiaPeter ĎalogManažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pracovné skúsenosti počas svojej 25 ročnej praxe získaval v rôznych profesiách a odvetviach, tak na Slovensku, ako i v zahraničí. Pôsobil v obchode a službách, v skladovom hospodárstve aj logistike. Od roku 2014 pracuje v strojárskom priemysle ako manažér kvality, v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Ernstprofil, pôsobiacej v oblasti výroby za studena valcovaných profilov pre nábytkársky a stavebný sektor. Petrovov náplňou práce je okrem kontroly a riadenia procesov kvality aj implementácia inovatívnych technológií, zaškoľovanie zamestnancov v oblasti kvality, reporting, reklamácie, interné audity, IT podpora... Po náročnom pracovnom týždni si rád vyvetrá hlavu v prírode počas turistiky či výletu na slovenské hrady a zámky.
Lenka Sobčáková - IPA SlovakiaLenka SobčákováManažér kvality, Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Po 9 ročných pracovných skúsenostiach v doprave jej štart do veľkého sveta plánovania, koordinácie, vyhodnocovania, inovácií a tímovej medzinárodnej spolupráce umožnil rok 2011, kedy sa stala členkou tímu spoločnosti Nobel automotive ako Senior Quality Customer. Od roku 2018 reprezentuje spoločnosť ako manažér kvality. Kvalita a jej riadenie je obrovský živý organizmus, ktorý ju podnecuje neustále sa učiť nové veci. Odmenou je pocit zadosťučinenia z dobre vykonanej práce, o čom svedčia rok čo rok zlepšujúce sa ukazovatele kvality, akými sú PPM či sledovanie spokojnosti zákazníka, ako aj pozitívne výsledky z externých aj interných auditov. Aktívny relax, umenie a kultúra ju dokážu nadchnúť a dodať potrebný životný elán a energiu.
Petr Všetečka - IPA SlovakiaPetr VšetečkaVýkonný riaditeľ, GARANT PARTNER PLUS
Petr je autorom metódy „Projektového myslenia“ publikovanej v anglicko-slovenskej knihe Project Thinking Body of Knowledge - PTBOK™ Guide. Zakladateľ značky ProjektoveRiadenie.SK, výkonný riaditeľ spoločnosti GARANT PARTNER PLUS a certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA® Level B. Srdcom učiteľ - lektor s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou, z toho 17 rokov v oblasti projektového riadenia. Držiteľ najvyššieho certifikátu IPMA® pre lektorov projektového riadenia IPMA® CCT Level A a večný optimista.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Veľmi dobrý, príjemný priebeh, organizácia, zmysluplné témy, efektívne využitý čas, skvelé moderovanie.
Dana Činčalová , Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.
Veľmi dobré, som rada, že som prišla. Odnášam si celý zoznam inšpirácií.
Viera Balajová Quality Manager, ASPEL SLOVAKIA, s.r.o.
Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina