Fórum kvality28. - 29. 5. 2019 ŽilinaEfektívne riadenie procesov kvalityRegistrácia

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Na Fóre kvality vystúpia

Juraj Šeleng - IPA SlovakiaJuraj ŠelengŠpecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA SLOVAKIA, s.r.o.
ZNÍŽENIE NEPODARKOVOSTI PRODUKTOV - BUSBAROV. V terajšej firme MTA bol vedúci procesnej kvality a teraz sa venuje zlepšovacím projektom kvality. Študoval na ekonomickej fakulte so zameraním na manažérske systémy. Profesne sa kvalite venuje od 2012, začínal ako inžinier kvality pre zákazníka v strojárskej automotive firme, neskôr v elektrotechnickej firme taktiež ako inžinier kvality pre zákazníka a neskôr ako vedúci inžinierov kvality.
Gabriela Dominiková - IPA SlovakiaGabriela DominikováQuality manager, ROBERTSHAW SK LIMITED o.z.
TRANSFER - PRESUN PODNIKU OČAMI KVALITÁRA. V spoločnosti Robertshaw, zaoberajúcej sa montážou dosiek plošných spojov a elektronických zostáv pre domáce spotrebiče, pracuje od r. 2005 postupne na pozíciách Black Belt, Continuous Improvement Manager a ostatných sedem rokov ako Vedúci útvaru kvality. Prvotné praktické znalosti z oblasti analýz a skúmania procesných chýb vyústili do efektívneho vedenia a riadenia činností a firemných procesov tak, aby v čo najväčšej miere podporili a zabezpečili kvalitu výrobného procesu a finálnych výrobkov. Projekty zlepšovania orientuje na minimalizáciu nákladov a plnenie požiadaviek zákazníkov a tretích strán.
Václav Havlásek - IPA SlovakiaVáclav HavlásekRiaditeľ kvality, Tawesco s.r.o.
KONTROLA KVALITY VÝROBY AKO SLUŽBA V CLOUDE PRI VÝROBE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ. Špecialista v oblasti riadenia kvality vo výrobných procesoch s viac ako 30 ročnou praxou v automobilovom priemysle v Českej republike. Do roku 2004 vykonával činnosť vedúceho riadenia kvality v spoločnosti TATRA Kopřivnice. Od roku 2005 zastáva pozíciu riaditeľa kvality a vyššieho zváračského dozoru v spoločnosti Tawesco, ktorá sa zaoberá vývojom a výrobou lisovacích nástrojov, lisovaných a zváraných dielov pre automotive segment a aj pre poľnohospodársky a lesnícky priemysel spoločnosti John Deere.
Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakIPA Slovakia, s.r.o.
ČO JE VLASTNE KVALITA? PREPOJENIE INOVÁCIÍ, DIZAJNU A KVALITY V PROCESOCH. Zaoberá sa inováciami a spájaním ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity. Napísal niekoľko kníh a píše blogy na www.kosturiak.com.
Jaroslav Crkoň - IPA SlovakiaJaroslav CrkoňGenerálny riaditeľ, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
KVALITA RIADENIA PODNIKU - ZO STRATY DO ZISKU. Vo svojej 45 ročnej praxi pracoval v rôznych firmách, napr. Gumárne 1. mája, a podnikal. V súčasnosti sa venuje vedeniu štátneho podniku Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch ako riaditeľ. Od jeho nástupu v septembri 2012 sa dostal podnik z krachu do zisku za necelé 3 mesiace. Zmeny naštartoval za pomoci ľudí, ktorí s ním spolupracovali. Kamaráti o ňom hovoria: „Ty nie si žiadny manažérsky pasák, ty sa to snažíš prebudovávať od základov!“ Neznáša krízových manažérov, ktorí krízu neriešia, ale ešte viac prehlbujú. Podľa neho nestačí len zapchať diery a začať šetriť, ale prebudovať podnik od základov a dať práci zmysel.
Lukáš Petlach - IPA SlovakiaLukáš PetlachProduction quality leader, stoba Precizní Technika s.r.o.
ZNÍŽENIE INTERNEJ ZMÄTKOVITOSTI REDUKCIOU NETESNÝCH ČASTÍ OCV SEAT. V oblasti kvality pracuje takmer 20 rokov, z toho 12 rokov v automotive. Pracoval v spoločnostiach IFE CZ, Quaprotek, Roscomac, stoba Precizní Technika.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováKouč a lektor, IPA Slovakia, s.r.o.
AKO VÁM EQ MÔŽE SKVALITNIŤ VAŠU PRÁCU. Počas 20 ročnej praxe sa venuje oblastiam rozvoja komunikácie, spolupráce a firemnej kultúry. Pôsobí ako lektor a kouč rozvojových manažérskych aktivít v mnohých výrobných spoločnostiach na Slovensku a v Českej republike.
Branislav Balint - IPA SlovakiaBranislav BalintKonzultant a projektový manažér, CleverSoft, s.r.o.
KONTROLA KVALITY VÝROBY AKO SLUŽBA V CLOUDE PRI VÝROBE ZVÁRANÝCH KONŠTRUKCIÍ. Konzultant a projektový manažér s viac ako 17 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch verejná správa, utility, automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT na manažérskej pozícii, kde sa zameriava na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností a Priemysel 4.0.
Rudolf Klenkovič - IPA SlovakiaRudolf KlenkovičŠpecialista pre procesy štíhlej výroby, Boge Elastmetall Slovakia a.s.
OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU V AUTOMOTIVE NÁSTROJMI LEAN SIX SIGMA. Do firmy BOGE nastúpil po krátkej skúsenosti v malej kórejskej firme, na pozíciu Normovač. Po roku bol priradený k technológovi štíhlej výroby ako jeho podpora, kde sa dva roky zdokonaľoval v štíhlej výrobe aktívnou implementáciou princípov. Aktuálne pracuje vo firme 5 rokov, z čoho posledné 2 roky zastáva funkciu medzinárodného špecialistu v oblasti Lean pre všetky závody BOGE po celom svete.

Napísali o konferencii

Veľmi dobrý pocit z možnosti zdieľania diskusie s kolegami na tému kvality. Váha kvality ľudí a ich prínos v riešení problémov.
Jonáš Oldřich Vedoucí kvality, M.L.S. Holice, spol. s r. o.
Fórum bolo na vysokej úrovni. Zdieľanie jednotlivých názorov z rôznych oblastí mi otvorilo oči nielen v strojárstve, ale aj v iných segmentoch.
Juraj Mikuláš Manažér kvality, KONŠTRUKTA-TireTech a.s.
Konference splnila max. moje očekávaní. Obohatili mně zkušenosti jak přednášejícich, tak účastníků konference.
Tomáš Gociek , Slévárny Třinec, a.s.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina