Fórum kvality28. - 29. 5. 2019 ŽilinaEfektívne riadenie procesov kvalityVýhodná registrácia

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti kvality, systémov manažérstva kvality, metrológie, noriem, ale aj praktických riešení nekvality metodikou Six Sigma a ďalšími nástrojmi.

Moderátor konferencie

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Odchádzam s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii...
Peter Ďalog Manažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Veľmi dobré, som rada, že som prišla. Odnášam si celý zoznam inšpirácií.
Viera Balajová Quality Manager, ASPEL SLOVAKIA, s.r.o.
Veľmi dobrý pocit z možnosti zdieľania diskusie s kolegami na tému kvality. Váha kvality ľudí a ich prínos v riešení problémov.
Jonáš Oldřich Vedoucí kvality, M.L.S. Holice, spol. s r. o.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina