Fórum kvality a Six Sigma06. - 07. 06. 2023, ŽilinaKonferencia s možnosťou exkurzie vo vybraných spoločnostiach.

MOTTO 5. ROČNÍKA KONFERENCIE:

„Digitalizácia v kvalite a dizajn produktu a procesu ako tvorca kvality“
 

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, riešenia nezhodných výrobkov a reklamácií, prepojenia kvality s dizajnom a inováciami, digitalizáciou, cloudových riešení v kvalite, ale aj z oblasti praktických riešení metodikou Six Sigma.
Konferencia sa koná pravidelne od roku 2017.

Rečníci 5. ročníka...

Branislav Bálint - IPA SlovakiaBranislav BálintKonateľ, CleverSoft, s.r.o.
Branislav je konzultant a manažér s 20 ročnými skúsenosťami v oblasti informačných systémov so zameraním na analýzu zákazníckych požiadaviek a projektové riadenie v segmentoch automotive a výroba. Od roku 2011 pôsobí v spoločnosti CLEVERSOFT, kde sa zameriava najmä na softvérové riešenia v oblasti digitalizácie procesov výrobných spoločností.
Viera Strelcová - IPA SlovakiaViera StrelcováQuality assurance manager, Franke Slovakia s.r.o.
Od roku 2017 pôsobí ako manažér zabezpečovania kvality a procesov v spoločnosti Franke Slovakia, ktorá vyrába kuchynské drezy z kompozitného materiálu - Fragranite a Tectonite. Začínala pred 20 rokmi na pozícii technológ, následne 15 rokov vykonávala prácu manažéra výroby, kde bola zodpovedná za riadenie výrobného procesu, kvality, údržby, za udržiavanie SMK ISO 9001 a vykonávanie interných auditov.
Peter Ďalog - IPA SlovakiaPeter ĎalogManažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pracovné skúsenosti počas svojej 25 ročnej praxe získaval v rôznych profesiách a odvetviach, tak na Slovensku, ako i v zahraničí. Pôsobil v obchode a službách, v skladovom hospodárstve aj logistike. Od roku 2014 pracuje v strojárskom priemysle ako manažér kvality, v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti Ernstprofil, pôsobiacej v oblasti výroby za studena valcovaných profilov pre nábytkársky a stavebný sektor. Petrovov náplňou práce je okrem kontroly a riadenia procesov kvality aj implementácia inovatívnych technológií, zaškoľovanie zamestnancov v oblasti kvality, reporting, reklamácie, interné audity, IT podpora... Po náročnom pracovnom týždni si rád vyvetrá hlavu v prírode počas turistiky či výletu na slovenské hrady a zámky.
Lenka Sobčáková - IPA SlovakiaLenka SobčákováManažér kvality, Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
Po 9 ročných pracovných skúsenostiach v doprave jej štart do veľkého sveta plánovania, koordinácie, vyhodnocovania, inovácií a tímovej medzinárodnej spolupráce umožnil rok 2011, kedy sa stala členkou tímu spoločnosti Nobel automotive ako Senior Quality Customer. Od roku 2018 reprezentuje spoločnosť ako manažér kvality. Kvalita a jej riadenie je obrovský živý organizmus, ktorý ju podnecuje neustále sa učiť nové veci. Odmenou je pocit zadosťučinenia z dobre vykonanej práce, o čom svedčia rok čo rok zlepšujúce sa ukazovatele kvality, akými sú PPM či sledovanie spokojnosti zákazníka, ako aj pozitívne výsledky z externých aj interných auditov. Aktívny relax, umenie a kultúra ju dokážu nadchnúť a dodať potrebný životný elán a energiu.
Petr Všetečka - IPA SlovakiaPetr VšetečkaVýkonný riaditeľ, GARANT PARTNER PLUS
Petr je autorom metódy „Projektového myslenia“ publikovanej v anglicko-slovenskej knihe Project Thinking Body of Knowledge - PTBOK™ Guide. Zakladateľ značky ProjektoveRiadenie.SK, výkonný riaditeľ spoločnosti GARANT PARTNER PLUS a certifikovaný manažér komplexných projektov IPMA® Level B. Srdcom učiteľ - lektor s vyše 30 ročnou pedagogickou praxou, z toho 17 rokov v oblasti projektového riadenia. Držiteľ najvyššieho certifikátu IPMA® pre lektorov projektového riadenia IPMA® CCT Level A a večný optimista.
Martin Hric - IPA SlovakiaMartin HricConsultant Freelancer, IA4DC
• 2023 – Consultant freelancer v oblasti digitálnej transformácie FMCG závodov
• 2019 – 2022 Senior Director Automation Mondelez EU
- Programový riaditeľ pre zavádzanie kolaboratívnej robotiky a AGV v Mondelez EU
- Člen tímu na zavádzanie Digitalizácie Mondelez EU - IOT MS Azure Architektúra, Product owner pre Asset condition monitoring portal
• 2014 - 2019 Senior Director Manufacturing South & Central EU
- Leadership Operačného klastru - výrobné závody Bratislava/Atény, Szekesfehervar/Svoge potravinárske závody
- Zavázanie IL6S
- Zmena kultúry podla Franklin Covey
• 2005 – 2014 Director plant Bratislava
- Plant Leadership
- Zavádzanie ERP SAP
- Outsouricng klúčových operácií a vytváranie servisných centier
• 2001 – 2005 Manager plant Jacobs/Dadak Valašské Meziříčí
- Expanzia závodu
• 1994 – 2001 Procesný inžinier, Vedúci výroby
Tomáš Jánošík - IPA SlovakiaTomáš JánošíkSales Manager for Central Eastern Europe, TechSim Engineering s.r.o.
Tomáš pôsobí ako obchodný manažér partnera spoločnosti SIEMENS s 9 ročným pôsobením v oblasti automotive a aerospace. Je vedúcim technických projektov pre globálne spoločnosti ako Bosch, Porsche, Garrett. Pôvodom však inžiniersky designer a konštruktér so zameraním na aerodynamiku a kompozity. Je milovníkom cyklistiky a moto športu a všetkého, kde nájde dobrú a kvalitnú kávu.
Milan Vojtek - IPA SlovakiaMilan VojtekDivision manager, Mobis Slovakia
Milan Vojtek pôsobí na oddelení kvality 17 rokov. Začínal ako kvalitný inžinier, postupne spolu s firmou rástol až po dnešok, kedy v spoločnosti pracuje na pozícii Division manager. Zodpovedá za viaceré oddelenia kvality, ako aj oblasti rozvoja dodávateľov a celú radu procesov. Riadenie kvality vo firme s takto širokým výrobným portfóliom vníma ako veľmi zaujímavé, čo zároveň neustále prináša nové výzvy, ale aj nespočetné možnosti rozvoja firmy, produktov i seba samého. Tlak rýchleho nasledovania zmien, ako i tlak na neustále zlepšovanie ho núti rozmýšľať inak, ako je zaužívané.
Lukáš Knap - IPA SlovakiaLukáš KnapPOMS ENGINEER , Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia
Je príkladom toho, že vytrvalosťou a húževnatosťou človek dokáže veľa, pokiaľ sa nevzdá a je ochotný na sebe pracovať. Svoju kariéru začal v októbri 2010 ako operátor výroby na výrobnej linke v automobilovom priemysle. Do troch mesiacov ovládal každú pracovnú pozíciu a stal sa teamlídrom. Po deviatich mesiacoch postúpil na pozíciu supervízor výroby junior a bol pri nábehu nového projektu. Následný prestup na pozíciu supervízor logistiky mu doplnil vzdelanie a pomohlo mu pochopiť princípy logistiky a logistických tokov. Po absolvovaní rôznych kurzov, stáží a školení prešiel na pozíciu procesného inžiniera a po roku sa stal projektovým lídrom a rozbiehal niekoľko úspešných projektov. Dnes pracuje ako priemyselný inžinier pre spoločnosť Plastic Omnium v Lozorne, ktorá je svetovým lídrom na výrobu plastových palivových systémov. Spoločne s manažmentom spoločnosti postupne zavádzajú prvky Industry 4.0 do výrobných a logistických procesov. Je nadšenec smart energy a fanúšik technológií, inovácií a virtuálneho sveta.
Martina Jankolová - IPA SlovakiaMartina JankolováLektorka, koučka, IPA Slovakia, s.r.o.
Martina má viac ako 23-ročnú prax v manažmente a riadení ľudských zdrojov. Podieľala sa na realizovaní mnohých personálnych auditov, výskumoch kvality ľudských zdrojov a poradenských projektoch. Pôsobí ako senior konzultant v oblasti rozvoja komunikácie, spolupráce, firemnej kultúry a organizácie. Je dlhoročnou lektorkou a koučkou rozvojových manažérskych aktivít. Energiu dobíja na turistických chodníkoch a bežkárskych tratiach.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Veľmi dobrý pocit z možnosti zdieľania diskusie s kolegami na tému kvality. Váha kvality ľudí a ich prínos v riešení problémov.
Jonáš Oldřich Vedoucí kvality, M.L.S. Holice, spol. s r. o.
Odchádzam s presvedčením, že okrem zdravého rozumu je potrebné držať krok aj vďaka digitalizácii a automatizácii...
Peter Ďalog Manažér kvality, ERNSTPROFIL, spol. s r.o.
Pozitívne hodnotím. Zaujali ma rôzne pohľady na isté témy.
Miroslava Jedináková Inžinier kvality, GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA, s.r.o.

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina