Fórum kvality6. - 7. 9. 2022, ŽilinaKvalitné procesy, kvalitné produkty, kvalitní ľudia

Vážení účastníci a záujemcovia o konferenciu,

 
v roku 2020 sa Fórum kvality nekoná z dôvodu ochrany zdravia všetkých zúčastnených v súvislosti s ochorením COVID-19. Konferencia je presunutá  na rok 2021.

Tešíme sa na vás. Vaša IPA Slovakia

Inšpirácie, kontakty, trendy
z oblasti systémov manažérstva kvality, praktických riešení nezhodných výrobkov a reklamácií, meraní a kontroly produktov, optimalizácie výrobných procesov, prepojení kvality so zabezpečením kvalitných ľudí, ale aj z oblasti napredovania od kopírovania ku kvalite.

Spoznajte rečníkov

Róbert Tóth - IPA SlovakiaRóbert TóthLean & Safety Manager, Neuman Aluminium Services Slovakia
Zvýšenie kvality na procese zvárania hliníkových podblatníkov Vo firme pracuje 4 roky, z čoho 3,5 roka ako zástupca vedúceho spoločnosti, momentálne zameraný na Lean management. 10 - ročná skúsenosť ako vedúci výroby a operations v automotive sektore. Projekty Six Sigma zamerané na znižovanie nákladov a uspokojenie potrieb zákazníka.
Andrea Hajníková - IPA SlovakiaAndrea HajníkováPersonálna riaditeľka, Kongsberg Automotive, Vráble
Podpora výrobného procesu pri zvýšenej miere absencie vo výrobnom procese použitím metodológie Six Sigma Získala bohaté skúsenosti v rámci výroby, výrobných a logistických procesov - ako Logistics graduate, Area manager, Night shift manager - v spoločnosti Royal Mail v Anglicku v rôznych logistických závodoch. Pred vstupom do oblasti ľudských zdrojov pracovala v spoločnosti Embraco, Slovensko najskôr ako lokálny líder a následne ako Globálny líder pre People Development v rámci World class manufacturing, kde ukončila Certifikáciu v oblasti ľudských zdrojov – CIPD. V rámci zodpovednosti za 5 krajín - Slovensko, Brazília, Čína, Mexico, Taliansko - mala možnosť poznať nielen procesy štíhlej výroby, ale aj procesy HR a spoznať aj rôzne kultúry a prístupy na problémy v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnosti pracuje na pozícii Personálnej riaditeľky v spoločnosti Kongsberg Automotive, kde má zodpovednosť za personálne oddelenie, ale aj oddelenie bezpečnosti. V rámci spoločnosti pracuje so skúseným tímom odborníkov, kde veria, že fungujúce ľudské zdroje, aktívna práca vo výrobe, podpora procesov a fungujúce systémy sú základom pre rast, vzdelávanie a najmä stabilizáciu zamestnancov.
Miroslav Tománek - IPA SlovakiaMiroslav TománekObchodný riaditeľ, Bartech Slovakia
Kontrola pracovného postupu - cesta k zabezpečeniu požadovanej kvality Miroslav Tománek sa venuje problematike sledovania výroby a zberu dát z výroby s využitím automatickej identifikácie - čiarové kódy, RFID technológia... Má viac ako 13-ročné skúsenosti s implementáciou riešení pre zákazníkov z oblasti AUTOMOTIVE - strojársky a plastikársky priemysel - na pozícii vedúceho projektov.
Jana Chynoradská - IPA SlovakiaJana ChynoradskáRiaditeľka, Harmony Academy
Kvalitná - jazyková - škola rastie spolu so svojimi ľuďmi Jana Chynoraská vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1993 – 1997. Po úvodných 5 rokoch odbornej práce v akademickom prostredí začala pôsobiť v oblasti súkromného jazykového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých doma a v zahraničí v spoločnosti HARMONY ACADEMY. V roku 2010 iniciovala zrod myšlienky Learn&Lead a na tejto medzinárodnej ceste rozvoja seba, svojho tímu, ako aj prostredia organizácie/školy sa jej podarilo inšpirovať mnohých, ktorí sa ku nej postupne pridávajú. Dennodennou prácou napĺňa víziu rozvoja prostredia jazykovej školy pre zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok jej učiteľov a lektorov s priamym zameraním sa na aktuálne potreby a spokojnosť svojich klientov.
Juraj Šeleng - IPA SlovakiaJuraj ŠelengŠpecialista pre zlepšovacie projekty kvality, MTA Slovakia
Zavedenie automatického zberu dát celkovej nekvality - COPQ - z liniek montáže a vstrekolisov Vo firme MTA bol Juraj Šeleng vedúci procesnej kvality a teraz sa venuje zlepšovacím projektom kvality. Profesne sa kvalite venuje od 2012, začínal ako inžinier kvality pre zákazníka v strojárskej automotive firme, neskôr v elektrotechnickej firme taktiež ako inžinier kvality pre zákazníka a neskôr ako vedúci inžinierov kvality.
Juraj Vagovský - IPA SlovakiaJuraj VagovskýProduct Sales Manager X-ray/CT, Carl Zeiss Slovakia
Aplikácie počítačovej tomografie CT Juraj Vagovský sa kvalite venuje od roku 2015, začínal na pozícii zodpovedného za metrológiu v strojárskej firme. V spoločnosti Carl Zeiss Slovakia pracoval najskôr ako aplikačný inžinier pre technológiu priemyselnej počítačovej tomografie CT. Skúsenosti z tejto oblasti teraz využíva ako produktový manažér pre X-ray/CT aplikácie a produkty spoločnosti Carl Zeiss v Slovenskej a Českej republike.
Martin Martiš - IPA SlovakiaMartin MartišCarl Zeiss Slovakia
Analýza povrchových vrstiev pomocou elektrónovej mikroskopie Vo firme Carl Zeiss pracuje od mája minulého roka, a je zodpovedný za oblasť priemyselnej mikroskopie. Ako produktový manažér je zodpovedný za portfólium svetelnej a elektrónovej mikroskope v Českej a Slovenskej republike. Po ukončení doktorandského štúdia na University College London strávil dva roky na Univerzite v Osake ako JSPS fellow, kde sa venoval materiálovému výskumu. Po návrate z Japonska pracoval 5 rokov vo výskumnom cetre automotive v Londýne na vývoji materiálov.
Ján Košturiak - IPA SlovakiaJán KošturiakLíder v oblasti inovácií, poradca, kouč a spoluzakladateľ IPA Slovakia, IPA Slovakia
Od kopírovania ku kvalite a inováciám – pohľady z Číny Realizuje projekty v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Dlhodobo pôsobil na Žilinskej univerzite, ATH Bielsko Biala, Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. Okrem uvedených oblastí sa zaoberá spájaním ľudí v rámci Podnikateľskej univerzity.
Ján Burieta - IPA SlovakiaJán BurietaProjektový manažér, lektor a kouč, IPA Slovakia
Harmonizovaná FMEA – novinky a zmeny vo FMEA podľa AIAG & VDA Špecializuje sa na oblasť kvality a zlepšovanie prostredníctvom Six Sigma. Realizuje pravidelné školenia a projekty na témy: FMEA, Global 8D reporty, APQP, PPAP, 7/7 Quality Tools, MSA, SPC, LPA, QFD, DMAIC a pod. Okrem kvality sa zaoberá aj témami Štíhlej výroby -Lean production, 5S, SMED, TPM,... Je absolventom Žilinskej univerzity na Strojníckej fakulte, odbor Priemyselné inžinierstvo a doktorandského štúdia v odbore Podnikový manažment. Od roku 2017 až do súčasnosti organizuje Fórum kvality.

Moderátor Fóra kvality

Ján Burieta, projektový manažér IPA Slovakia, sa venuje systémom kvality, Six Sigma a zavádzaniu metód lean vo výrobe. Viedol desiatky projektov na Slovensku a v Českej republike vo výrobných spoločnostiach a v službách. Vzhľadom na svoju odbornú prax vie osloviť rečníkov na konferenciu veľmi poctivo. Prechádza s nimi vopred prednášky, aby ste sa počas dňa dozvedeli tie najdôležitejšie informácie.

Napísali o konferencii

Veľmi dobrý, príjemný priebeh, organizácia, zmysluplné témy, efektívne využitý čas, skvelé moderovanie.
Dana Činčalová , Hanes Global Supply Chain Slovakia a.s.
Celkový dojem z konferencie je veľmi dobrý. Priniesla veľa zaujímavých myšlienok, ktoré budú použiteľné do praxe v našej spoločnosti.
Ivan Mojto , HF NaJUS, a.s.
Ročníky konferencie hodnotím veľmi pozitívne. Pripravené boli na vysokej úrovni. Odnášam si mnoho inšpirácií do ďalšej práce.
Janka Ličková , CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Silver Partner

Mediálni partneri

Holiday Inn Žilina
Športová 568/2
010 10 Žilina